Chirurgická ambulance Litomyšl

Poskytujeme profesionální služby v oboru ambulantní chirurgie včetně poradenství s možnou návazností na služby jednodenní chirurgie.

MUDr. Lubomír Bláha

zdravotní sestra: Marie Klinkáčková

Vzdělání:

  • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, promoce 1983
  • atestace z všeobecné chirurgie I – 1986
  • atestace z všeobecné chirurgie II - 1992
  • specializované kursy – laparoskopická chirurgie, léčba ran a další

Pracoviště: dlouholetá chirurgická praxe

  • chirurgické oddělení Svitavské nemocnice 1983-2008
  • primariát Centrálních operačních sálů téhož zařízení do 2008
  • vedoucí lékař chirurgických ambulancí Orlickoústecké nemocnice 2008-2010
  • soukromá chirurgická praxe v Litomyšli od 1.1.2011
  • klinické operační dny v litomyšlské nemocnici
  • spolupráce s okolními ZZ


Quod bonum, faustum, felix, fortunatumque sit. (Q.B.F.F.F.S.) – „Všechno dobré, příznivé a šťastné ať je požehnáno“ (Cicero) Kvalifikace, erudice a nadstandartní osobní přístup jsou předpokladem vyléčení pacienta. Spokojený a uzdravený pacient je pak odměnou pro lékaře.


Aktuality

Kontakt

Chirurgická ambulance Litomyšl

Kpt. Jaroše 404, Litomyšl

777 846 659 724 518 309 - sestra